Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums, interneto svetainės http://www.lankmeta.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip įmonė UAB LANKMETA (toliau – LANKMETA), įsikūrusi adresu Trakiškio g. 9 LT–35115, Panevėžys, Lietuva tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę Interneto svetainėje, LANKMETA socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos LANKMETA gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Mes galime rinkti šią informaciją:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis teisėto intereso ir (ar) Jūsų sutikimo pagrindu.

Jei Jūs, sudarydamas sutartį su Duomenų valdytoju, aiškiai neišreiškėte sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravote, pažymėdamas laukelį „nesutinku“, Duomenų valdytojas teisėto intereso pagrindu, siekdamas susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informaciją apie renginius ir pan., tvarko Jūsų, kaip Kliento, asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdamas Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.

 • Renginių organizavimo tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, darbovietė, pareigos, el. pašto adresas, asmens nuotrauka. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.
 • LANKMETA veiklos pristatymo pranešimuose, įskaitant, bet neapsiribojant, lankstinukuose, vizualinėse prezentacijose, socialinės žiniasklaidos tinkluose tikslu tvarkomi šie duomenys: Jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.
 • Siekiant užtikrinti žmonių ir turto saugumą, einant į patalpas, kuriose įsikūrusi LANKMETA, yra vykdomas vaizdo stebėjimas ir tvarkomi vaizdo stebėjimo duomenys – Jūsų atvaizdas. Šie duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir saugomi 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
 • Interneto svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais (slapukų naudojimas) Duomenų valdytojas tvarko Interneto svetainės lankytojų IP adresus bei lankymosi duomenis. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite šios Privatumo politikos skyriuje „Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?“.
 • Privalomi registracijos duomenys: el. pašto adresas. Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiūra): vardas, pavardė, telefono numeris, gimimo data, lytis, pristatymo adresas, mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), banko kortelės numeris. Kurdami lankmeta.lt paskyrą, galite pateikti papildomų asmens duomenų, kurie nėra būtini norint naudotis lankmeta.lt interneto svetaine.
 • Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes lankmeta.lt interneto svetainėje. Mes renkame šiuo Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, prekių pristatymo būdą, mokėjimo būdą, mokėjimo informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), pagrindinę informaciją apie prekes gaunančias trečiąsias šalis, IP adresą.
 • Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į LANKMETA būstinę. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu ir saugomi 2 (dvejus) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.
 • Sutarčių su LANKMETA klientais ar partneriais juridiniais asmenimis vykdymo tikslu Duomenų valdytojas teisėto intereso pagrindu tvarko tokius klientų ar partnerių darbuotojų ar jų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys, susirašinėjimo turinys, kita vykdant sutartį gauta informacija.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nepateikus kai kurių asmens duomenų, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų visa apimtimi.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Interneto svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:

(a) Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti Interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Interneto svetaine;

(b) Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Duomenų valdytojui atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Duomenų valdytojui pagerinti Interneto svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas;

(c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jūsų atpažinimui, kai grįžtate į Interneto svetainę. Tai leidžia Duomenų valdytojui pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Gauti asmens duomenys gali būti perduodami nurodytiems asmenims: personalui ar Duomenų valdytoją aptarnaujančiai įmonei ar asmenims, arba trečiosioms šalimis, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjai, vertėjai, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūs teisės aktuose numatytais atvejais nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@lankmeta.lt;
 • siųsdami paštu adresu Trakiškio g. 9 LT–35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika;
 • atvykę į LANKMETA būstinę, adresu Trakiškio g. 9 LT–35115 Panevėžys, Lietuvos Respublika.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2020-10-20.